Onze sportclub helpt bij werven van nieuwe pleegouders

 

Je hebt het misschien al gespot, het pleegzorgspandoek op ons sporthek. Met deze landelijke actie wil Combinatie Jeugdzorg aandacht vragen voor het belang van pleegzorg en het grote tekort aan pleegouders in Zuidoost-Brabant. RKVV Nederwetten draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Want kinderen verdienen een kansrijke, veilige toekomst en dat is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend.

 

Doneer je sporthek               

Door 220 cm van ons sporthek beschikbaar te stellen aan een pleegzorgspandoek helpt onze vereniging bij het werven van nieuwe pleegouders. Op het spandoek staat een ‘luchtige’ sport-gerelateerde oproep met als doel jullie als supporters langs de lijn een keer te laten nadenken over het pleegouderschap.

 

Opgroeien in een gezin

Wij vinden het belangrijk dat kinderen waar mogelijk kunnen opgroeien in een gezin. Als dat in het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk is, dan kan een pleeggezin een welkome oplossing bieden. Deze vorm van opvang blijft het dichts bij de natuurlijk gezinssituatie. Het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving (school, sportclubs, hobby’s, vriendjes) opgroeien voor een kind dat niet thuis kan wonen, is groot.

 

Cijfers

In 2017 hebben 23.200 kinderen gebruikgemaakt van pleegzorg. In regio Zuidoost-Brabant verblijven momenteel ruim 470 kinderen in circa 450 pleeggezinnen.

 

Meer informatie

Meer informatie over deze actie of over pleegzorg lees je op www.supergewonemensengezocht.nl. Via deze site kun je ook een pleegzorginformatiepakket aanvragen.