Agenda voor de algemene ledenvergadering. Uitnodiging aan alle seniorenleden van de RKVV Nederwetten.

Datum: 23 september 2021

Plaats: Piet Renderspaviljoen

Aanvang: 21:00u

 

 1. Opening door de voorzitter, Willy Raaijmakers
 2. Verslag notulen 16-09-2020
 3. Verslag seizoen 2020/2021
 4. Financieel verslag
 5. Controle kascommissie. Commissie bestaande uit Arne Raaijmakers, Marieke Rovers, Edward Renders, Willem van Rooij.
 6. Mededelingen vanuit het bestuur.
 7. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend: Marlon van de Sande, Wim Raaijmakers.
  2. Verkiesbaar: Veerle Bloemen, Niek Evers
  3. Herkiesbaar: Jack van Hoek, Toon van Rooij
 8. Rondvraag.