Onze algemene ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op: Donderdag 23 september 2021, om 21:00u in het Piet Renderspaviljoen.

U bent van harte welkom bent om te luisteren naar het jaarverslag, de financiële situatie en het verdere reilen en zeilen van onze mooie vereniging. Ook zal er gelegenheid zijn om uw eigen ideeën aan te dragen over hoe wij samen onze vereniging nog sterker kunnen maken.

De ALV start stipt om 21:00u en zal een uurtje duren.

Hieronder de notulen van de ALV 2020.

Namens het bestuur.

 

Algemene ledenvergadering d.d. 16-09-2020.

 

Aanvang 20.00 uur         Aanwezig: 22 leden.

 

  1. Opening door de voorzitter Willy Raaymakers.

Iedereen wordt van harte welkom geheten en tevens wordt de agenda voor de vergadering even summier doorgesproken.

  1. Notulen d.d. 19-09-2019 worden door de aanwezige leden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris getekend.
  2. Verslag seizoen 2019 / 2020. Kees leest het verslag voor over het afgelopen seizoen. De dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging komen hierbij aan bod. Na carnaval breekt dan coronatijd aan en wordt het op en om het sportpark een stuk rustiger.
  3. Financieel verslag door de penningmeester Toon van Rooy.

Toon geeft uitleg over het financieel plaatje van onze vereniging. Aan de hand van de financiële verslagen die ter inzage liggen op tafel geeft Toon een beschrijving van de ontstane moeilijkheden nu corona het sportpark voor een groot gedeelte gesloten houdt.

  1. Controle kascommissie.  Afgelopen week is door Tom Raaymakers, Julia Raaymakers

en Erwin de Meester de kas van onze vereniging gecontroleerd en goed bevonden.

Arne Raaymakers, Marieke Rovers, Edward Renders en Willem van Rooy  vormen de

nieuwe kascommissie.

  1. Mededelingen:

Kantine kopen van de Gemeente ?

Asbestverwijdering uit het dak van de kantine?  Hierover is momenteel overleg met de Gemeente.

  1. Bestuursverkiezing: Willy en Kees zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Zij worden

dan ook beiden met ruime meerderheid gekozen voor een volgende periode.

  1. Rondvraag:

Ad van de Biggelaar wil stoppen met trainingen en de verzorging daaromheen. Arne Raaymakers zal dit van hem overnemen.

Giel van Corven attendeert op de aanwezigheid van robotmaaiers. Dit is zeker onder de aandacht bij het bestuur en een eventuele aanschaf wordt overwogen

Het sportpark ligt er prima bij.

 

Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.