Beste leden van RKVV Nederwetten,

Donderdagavond 21 september om 21.30u is het weer tijd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging, in het Piet Renders Paviljoen.

Agenda ALV:
1. Opening
2. Notulen ALV 2016
3. Verslag secretaris
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezingen
(eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij een van de bestuursleden)
7. Mededelingen
8. Rondvraag.
 
 Alvast bedankt voor uw aanwezigheid.
 
Met vriendelijke sportgroet,
 
Bestuur RKVV Nederwetten
info@rkvvnederwetten.nl