Na 12 jaar, met geweldige staat van dienst, is voor onze Willy het moment gekomen om de voorzittershamer door te geven. In september, tijdens de volgende algemene ledenvergadering, zal Gertjan Bloemen zich verkiesbaar stellen om Willy op te volgen.