Beste ouders van de jeugdspelers samenwerkingsteam Gerwen – Nederwetten

 

Volgens het actieplan dat is opgesteld om de samenwerking te formaliseren, zou aan het einde van iedere maand een update komen van de vorderingen die de werkgroep maakt bij het tot stand komen van de jeugdafdeling Gerwen-Nederwetten. Aangezien het allemaal heel voortvarend is gegaan, is besloten dat de werkgroep niet iedere maand bij elkaar komt, maar dan wanneer het noodzakelijk is om acties terug te koppelen.

Dit is de reden waarom niet iedere maand een terugkoppeling is gegeven naar ouders. Nu is weer het moment de laatste update te geven. De werkgroep heeft het eindpunt op 1 maart 2014 gezet. Op deze datum moeten alle formaliteiten klaar zijn om ons aan te melden bij de KNVB voor het seizoen 2014 – 2015.

 

Wat staat nog open:

Logo, naam en kleuren tenues:

Het affiche is klaar. Deze plaatsten we in Rond de linde en de Nuenense krant. Verder krijgen alle jeugdspelers een affiche en er komt een aantal A3 exemplaren te hangen in de beide kantines. Inleverpunten zijn ook in beide kantines en via de mail van Nick de Loo. Alles moet voor 21-02-2014 binnen zijn.

Beiden besturen maken een keuze en voor de beste inzending is iets leuks ter beschikking.

  

Wat hebben we gedaan, dat door beide besturen zijn vastgesteld:

– er is een werkbudget voor het jeugdbestuur;

– er zijn afspraken over de kosten en de baten;

– kaders voor indelen en selecteren van spelers en indelen teams;

–  de jeugdcommissie bestaat uit:  

                                             Bram Daam                             voorzitter

                                             Nick de Loo                            secretaris

                                             Theo den Ouden                   bestuurslid

                                             Sjors Driessen                        activiteiten

                                             Wijnand  Jasper                     bestuurslid

                                             Dennis Wouterse                  jeugdcoördinator

 

– zodra naam, kleding en logo bekend zijn wordt overeenkomst compleet gemaakt;

– gezamenlijke activiteiten zoals Sinterklaas en het jeugdweekend;

Рvoor iedere jeugdleider en trainer wordt met ingang van het nieuwe seizoen een verklaring omtrent gedrag gevraagd (VOG). Dit wordt geco̦rdineerd gedaan;

– er is een externe vertrouwenspersoon aangetrokken voor beide verenigingen. Deze sluit aan op de eerstvolgende ouderavond (12 maart);

 

Waar de werkgroep zich nog over gaat buigen is verdere invulling van:

1.       Tenues: wat verstaan we hieronder, wat wordt gesponsord en wat moeten de ouders zelf aanschaffen, wassen, draagtijd etc? Hiervoor wordt een protocol opgesteld;

2.       Wat stellen we ter beschikking als een team kampioen wordt? Hiervoor wordt een protocol opgesteld;

3.       Keeperstrainer en keeperstraining

 

We sluiten niet uit dat er nog meer zaken op ploppen waar we tegen aan lopen en waarvoor we iets af moeten spreken. Zolang de werkgroep bestaat zetten we ons hiervoor in.

 

Zoals eerder vermeld is de volgende ouderavond vastgesteld op 12 maart 2014. U hoort nog de tijd en locatie.

 

Als er nog vragen zijn over dit verslag of er zijn opmerkingen dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.

 

Dit zijn: 

Bram Daam              

Nick de Loo              

Theo den Ouden        

Dennis Wouterse       

Joost Mighels

Johan de Louw

 

Beide voorzitters, Willy Raaymakers en Frits Driessen hebben deze werkgroep begeleid en zijn uiteraard vanuit hun verantwoordelijk ook aanspreekbaar.