Aan het einde van iedere maand volgt een tussenstand van de samenwerking
tussen de jeugdafdeling van RKGSV en RKVVN.

De werkgroep bestaat uit:
Theo den Ouden, Joost Migchels en René Foolen van Nederwetten en Bram Daams,
Nick de Loo en Johan de Louw van RKGSV. De voorzitters van beide verenigingen
Willy Raaymakers en Frits Driessen begeleiden de werkgroep.
De werkgroep heeft eerder een bezoek gebracht aan LSV-De Bocht omdat deze
vereniging al enkele jaren samenwerkt. De werkgroep wilde eerst een goed beeld
krijgen wat het betekent om te gaan samenwerken.
U leest het goed samenwerkt, want een fusie is niet aan de orde. Wij gaan ook
voor een samenwerkingsverband omdat dit het beste past bij onze verenigingen en
de samenwerking zoals wij die voor ogen hebben.

De werkgroep heeft de volgende zaken al bereikt:
–       De criteria is vastgesteld op basis
waarvan spelers worden geselecteerd en teams samengesteld;
–       Indeling trainingen en wedstrijden naar
locatie en tijden voor het hele seizoen;
–       Er zijn richtlijnen voor leiders-trainers
en ouders;
–       Jeugdcoördinator organiseert avonden voor
leiders en trainers;
–       Voorstel voor financiën dat vastgesteld
moet worden door beide besturen;

Wat willen we nog bereiken:
–       Afronding van samenstelling
(gemeenschappelijke) jeugdcommissie
–       Ontwerpen website jeugdafdeling
–       Ontwerp naam + logo + kleur kleding
jeugdafdeling. Dit koppelen we aan een prijsvraag
–       Afsluiten samenwerkingsovereenkomst
tussen verenigingen en KNVB
–       Afspraken met sponsors via beide
sponsorcommissies

Wat ook een goede ontwikkeling is dat de activiteitencommissies met de
voorbereiding bezig zijn voor een gemeenschappelijk ontvangst van St Nicolaas
op vrijdag 29 november. Ook is er al overeenstemming bereikt dat het
jeugdweekend volgend jaar in het weekend van 7 juni voor beide verenigingen
wordt georganiseerd. De activiteiten vinden binnen dit seizoen plaats in
Gerwen. Volgend seizoen is dat in Nederwetten.

Het streven is dat de samenwerking eind 2013 staat en dat we de
voorjaarcompetitie volgens dit concept gaan werken. We hebben dan een paar
maanden om hiermee te oefenen, zodat we seizoen 2014 – 2015 goed van start
kunnen gaan.

Met vriendelijke
groet,

De werkgroep.