De jaarlijkse playbackshow zal ook dit jaar weer gehouden worden en wel op 20 december, aanvang 20:00

Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede voor het Jubileum! Het thema van de avond zijn de jaren 60 en 70. Dus zorg dat je act daarbij aansluit!

Playbackshow

Opgeven voor 1 december bij:
Erwin de Meester
edemeester@sligro.nl
of mondeling