Hierbij de agenda voor de algemene ledenvergadering (ALV). Dit is tevens een uitnodiging aan alle seniorenleden van de RKVV Nederwetten.

Agenda

Datum: 22 september 2022

Plaats: Piet Renderspaviljoen

Aanvang: 21:00u

 1. Opening door de voorzitter, Willy Raaijmakers
 2. Verslag notulen 23-09-2022
 3. Verslag seizoen 2021/2022
 4. Financieel verslag
 5. Controle kascommissie. Commissie bestaande uit Myrna Sanders, Ilse Versantvoort, Roy Sleegers en Tim Bunthof.
 6. Mededelingen vanuit het bestuur.
 7. Bestuursverkiezing.
   1. Aftredend en herkiesbaar: Veerle Bloemen, Theo Den Ouden, Han Huijbers
 8. Rondvraag.

 

Verslag vorige ALV (23 september 2021): Zie foto’s bij dit bericht.