Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering aan alle senioren van de RKVV Nederwetten. Donderdagavond 19 september a.s.

Agenda voor de algemene ledenvergadering.

Datum: 19-09-2019.

Aanvang 21.15 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag vergadering d.d. 20-09-2018
 3. Verslag dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging seizoen 2018/2019.
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Mededelingen
 7. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Marlon van der Sande, Theo den Ouden, Han Huijbers. Kandidaat bestuursleden: Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door minstens 3 leden. (Aldus de statuten). Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich volgens de statuten van onze vereniging melden bij een van de bestuursleden.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

 

Verslag algemene ledenvergadering vorig seizoen: d.d. 20-09-2018

Aanvang : 20.30 uur

Aanwezig 43 leden.

 1. Opening door voorzitter Willy Raaymakers. De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en hoopt op een positieve vergadering.
 2. Notulen vergadering 12-09-2017. Het verslag van deze vergadering stond al enige tijd op de site van onze vereniging en kent door de aanwezigen geen op of aanmerkingen. Bij deze goedgekeurd door de aanwezigen.
 3. Verslag secretaris 2017 / 2018. Kees doet verslag van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het wel en wee van de leden en al wat daarmee te maken heeft.

Denis Wouterse, Maurice Dauphin, Erik Foolen, Prins Preparé en adjudanten Importé en Overkappé passeren de revue. Maar ook verloren wij Tini van Esch en Marinus Renders uit ons midden. Henri Maas uit Mariahout zal onze nieuwe trainer worden op een nieuw hybrideveld.

 1. Financieelverslag:

Toon doet met behulp van het grote scherm in de kantine verslag van het financiële wel en wee uit het afgelopen jaar.

Balansrekening

Opbrengsten: Contributie

                       Opbrengst kantine

Bezittingen                 Schulden en lasten

Reserveringen             Huisvestingskosten

Kasgelden                   Kosten trainingen en wedstrijden

Tegoeden

          Baten en kosten lopen mooi gelijk op. Onze vereniging laat een gezond plaatje zien voor de uitgaven en inkomsten.

Is er al een reservering voor een nieuw jubileum?

Nog niet, maar het is wel een goed idee om daar de komende jaren aan te denken.

 1. Verslag kascommissie:

Rens van Herpt neemt het woord namens de kascommissie en keurt de financiële

         gegevens van de vereniging goed.

 1. Mededelingen door de voorzitter:

Annelies heeft aangegeven te willen stoppen als kantine beerster aan het einde van het seizoen.

Carolien gaat ook stoppen op de Juventud dagen; Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een bestuurslid.

Wie verzorgt de loterij van de tas met levens middelen?

We zijn op zoek naar een leider en vlaggenist voor dames 1.

Van het hybrideveld zullen we midden oktober gebruik kunnen maken. Even zoeken naar wat andere mogelijkheden.

De vraag rijst of we de kantine gaan en kunnen kopen van de Gemeente.

Wat we dan aan huur en of onderhoud voor het veld moeten gaan betalen.

Jammer is dat veel goed materiaal in de sloten verdwijnt of gewoon niet meer te vinden is. Graag iedereen die gebruik maakt van de spullen van de vereniging er ook de zorg voor draagt dat het weer op de juiste plek terug komt.

 1. Bestuursverkiezing:

Jack van Hoek is aftredend en herkiesbaar.

Toon van Rooy is aftredend en herkiesbaar.

Wim Raaymakers is aftredend en herkiesbaar.

Alle drie de bestuursleden worden herkozen voor een bestuursfunctie.

 1. Rondvraag:

Maikel: Een andere oplossing voor de verlichting bij het hoofdveld?

Willy zegt dat het 4000 euro kost, maar er wordt naar gezocht.

Julia: De trainingstijd is zo laat. Hierover gaan we in overleg.

Peter: Scorebord? Martijn Migchels geeft hierover antwoord.

Kan het bestuur een communicatiecursus volgen? Komt in overweging.

 

Sluiting van de vergadering door de voorzitter.