Bij deze zijn alle leden van RKVV Nederwetten,

uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarlijks terugkerende algemene ledenvergadering.

 

Deze vergadering zal rond 21.00u beginnen en is vrij toegankelijk voor onze leden.

 

Hopelijk op een goede opkomst, het gaat immers over ‘onze’ vereniging.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur RKVV Nederwetten.

 

p.s. heeft u al dringende vragen en of opmerkingen: info@rkvvnederwetten.nl en u krijgt binnen 24 uur een reactie.