Hierbij het verslag van de ALV in 2022. En de agenda voor de vergadering van dit jaar.

Donderdagavond 21 september houden wij onze ALV.

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 22-09-2022.

Aanwezig 34 leden.

 

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter van onze voetbalvereniging. Willy opent de vergadering met een welkom aan de aanwezige leden en hij geeft een kort verslag van wat hij deze vergadering wil bespreken.
 2. Verslag van de vergadering van 23 – 09 – 2021. Er komen geen op of aanmerkingen op het verslag en het wordt dan ook goedgekeurd.
 3. Verslag secretaris seizoen 2021/2022. Het verslag over het afgelopen seizoen bevat een opmerking over het oplopen van de besmettingscijfers en het voetballen zonder publiek. Ook krijgt de huldiging van diverse jubilarissen en het op peil blijven van het ledenaantal de aandacht. De start van buitenschoolse opvang en het eigenaar worden van het paviljoen krijgen gestalte. Deelname van 34 personen aan het toernooi op Texel en het onderhoud aan de accommodatie krijgen de aandacht. Er wordt afgesloten met de mededeling dat een groep oud selectiespelers zich hebben opgegeven voor de vrijdagavondcompetitie.
 4. Financieel verslag. De uitleg van onze penningmeester over activa en passiva van de vereniging. De besteding van de geldmiddelen die het afgelopen seizoen gebruikt konden worden. De baten en lasten die uitlopen op een klein negatief saldo, geven een duidelijk beeld van hoe de vereniging er financieel voor staat. Er zijn geen op of aanmerkingen.
 5. Verslag kascommissie. De commissie wordt vertegenwoordigt door Tim Bunthof die de vergadering laat weten dat het financieel gebeuren er goed uitzag.

Komende kascommissie: Jordy van den Boogaard, Eric Foolen, Piet Renders en Twan van Kemenade.

 1. Mededelingen vanuit het bestuur.
 • 3 senioren mannen teams en 1 dames team.
 • Sport BSO maakt gebruik van ons gebouw.
 • De energie prijzen zorgen voor wat bedenkingen.
 • De asbest is uit het kantinedak verwijderd.
 • Contributie voorstel wordt gedaan.
 • Doeltjes en trainingsspullen goed opruimen na de training.
 1. Bestuursverkiezing. Veerle, Theo en Han worden met grote meerderheid gekozen voor hun bestuurstaken.
 2. Rondvraag:Gaan we iets doen met het komende jubileum? Ja, Martijn zal hier de kar gaan trekken en bij hem kun je jezelf aanmelden.

Op tijd beginnen met de indeling van de lagere elftallen. Zorg dat alles goed geregeld is voor dat de competitie begint.

Bij de dames rijzen de zorgen over voldoende speelsters en een goede begeleiding.

Waar willen we met onze voetbalclub naar toe? Er was het afgelopen seizoen al een bijeenkomst met als thema de nabije toekomst van de vereniging.

Om 5 voor 11 stopt de vergadering en bedankt Willy iedereen voor de betrokkenheid en deelname. Hij wenst iedereen een goed en gezellig seizoen toe.

 

Agenda ALV 21 september 2023

 

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van 21 -09-2023.

Uitnodiging aan alle senioren leden van de R.K.V.V. Nederwetten.

Datum: 21-09-2023.

Plaats: Kantine van de voetbalvereniging.

Aanvang: 21.30 uur

 1. Opening door de voorzitter, Willy Raaymakers.
 2. Verslag notulen van 22 – 09 – 2022.
 3. Verslag seizoen 2022/2023.
 4. Financieel verslag.
 5. Controle kascommissie

Commissie bestaande uit: Jordy van den Boogaard, Erik Foolen,

Piet Renders en Twan van Kemenade.

 1. Mededelingen vanuit het bestuur.
 2. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Willy Raaymakers.

Aftredend en herkiesbaar: Kees Rouwenhorst

Kiesbaar: Gert-Jan Bloemen.

 1. Rondvraag.