Jaarlijks zetten wij onze sponsoren in het zonnetje door speciaal voor hen een heus sponsortoernooi te organiseren. Meestal een van de gezelligste dagen van het jaar op Sportpark De Koppel. Ook dat kan dit jaar niet doorgaan.