Binnen onze vereniging zijn personen positief op Corona getest. Tijdens hun ziektetijd zijn deze personen overigens niet op de club geweest.